مهم ترین مواد آزمونی همراه با مواد مهم قانون خاص

۱۴۰۰-۰۳-۱۷


مهم ترین مواد آزمونی همراه با مواد مهم قانون خاص

مهم ترین مواد آزمونی همراه با مواد مهم قانون خاص

این فایل شامل مهم ترین مواد آزمونی تمام درس می باشد

مدنی، ادم، تجارت، جزا، کیفری و مباحث مهم اصول فقه

و همچنین مواد مهم قوانین خاص ویژه آزمون وکالت

 

دوستان نازنین در اکثر آزمونهای حقوقی این قوانین خاص دائمی و مهم هستند

قیمت محصول
350,000 تومان 175,000 تومان
برای خرید ابتدا وارد شوید