نوین ترین دوره مدیریت آزمون و تکنیک تست زنی

۱۴۰۰-۱۱-۰۶


نوین ترین دوره مدیریت آزمون و تکنیک تست زنی

این دوره یکی از الزامی ترین دوره ها برای داوطلبین آزمون های حقوقی هست که تمام رویکرد آزمونی را فرا بگیرند. سر فصل های آیین دوره:

۱.تجربیات تحصیلی خودم و داوطلبین با تغییر فاحش در نتیجه های ازمونی

۲. مدیریت آزمون و مهارت کنترل آزمونی

۳. مهارت تست زنی

۴.تست زنی فعال و پویا

۵. مهارت تست های شک دار و شیوه عملکرد ما

۶. توزیع نرمال درجه یک و دو

۷. مهارت گزینه های متضاد

۸. تکنیک تست زنی

۹. تله های تستی

 مطمئن باشید مهارت تست زنی را آموزش می گیرید. این یک دوره فوق العاده است.