تدریس جزای عمومی

۱۴۰۰-۱۱-۲۰


تدریس جزای عمومی

تدریس ماده به ماده جزای عمومی مواد 1 تا 216 قانون مجازات اسلامی 

به صورت تصویری با کیفیت بالا می توانید تماشا کنید و تمام نکات را یاد بگیرید